Polityka prywatności
Teraz Twoje ulubione torty i ciasta dostępne z dostawą w Warszawie i okolicach

I. Regulamin zakupów online

Strona www.sweet-home.pl (zwana dalej "Stroną internetową Sweet Home") prowadzona jest przez Firmę Ewa Bartosiewicz z siedzibą w Pomiechówku (05-180), ul. Modlińska 7/6, o nr NIP: 531-000-34-78 oraz o nr REGON 015512487, adres e-mail: cukiernia@sweet-home.pl, telefon kontaktowy: 668 048 031 (zwany dalej "Sweet Home").

 1. Sweet Home prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sweet-home.pl.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień zawartych w regulaminie.
 3. Ceny produktów zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Towar można odbierać osobiście w cukierniach stacjonarnych lub za dodatkową opłatą zamówić dostawę towaru pod wskazany adres (dostawa dostępna na terenie Warszawy). Koszt dostawy wynosi 19,5 zł. Lista cukierni, w których można dokonać odbioru osobistego znajduje się w koszyku podsumowującym zamówienie, na Stronie internetowej Sweet Home.
 4. W przypadku zamówienia towaru z dostawą, formą płatności jest płatność z góry przelewem online (Przelewy24). W przypadku zamówienia towaru z odbiorem osobistym formą płatności może być gotówka lub karta płatnicza w cukierni.
 5. Promocje i rabaty nie łączą się. Akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.
 6. Zamówienie z odbiorem osobistym jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po pozytywnej weryfikacji zamówienia polegającej na kontakcie z Klientem.
 7. Zamówienie z dostawą jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu przez Klienta płatności online za pomocą funkcjonalności Strony internetowej Sweet Home (Przelewy24) oraz powiadomieniu Klienta o przyjęciu zamówienia.
 8. Aby zamówienie było gotowe na następny dzień, należy je złożyć do godz. 18:00 dnia poprzedniego. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym, będzie on możliwy w wybranej cukierni następnego dnia, w godzinach jej pracy. W przypadku wyboru opcji z dostawą towaru, zostanie on dostarczony następnego dnia w godz. 13:00 – 18:00.
 9. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. Później dokonywanie zmian nie jest możliwe.
 10. Produkty cukiernicze należą do produktów spożywczych szybko psujących się oraz wykonywanych na konkretne zamówienie. Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu nie jest możliwy.
 11. Sweet Home zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od Sweet Home, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych.
 12. Sweet Home zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Strony internetowej Sweet Home. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji na podstronie produktu lub w ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.
 13. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach - brakiem dostawy.
 14. W przypadku zamówienia z dostawą, gdy kurier nie zastanie Klienta pod podanym w zamówieniu adresem, w określonym przedziale godzin (13:00-18:00), towar wraca do cukierni Sweet Home na terenie Warszawy. Nieobecność Klienta nie upoważnia go do otrzymania zwrotu kosztu dostawy lub wartości zamówionego towaru. Klient może odebrać ten towar samodzielnie tego samego lub następnego dnia w cukierni Sweet Home, jednakże z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień z dostawą, Sweet Home gwarantuje jakość i świeżość towaru tylko w momencie dostarczenia towaru przez kuriera w umówionym terminie. Ze względu na specyfikę dostarczanego towaru, wielokrotne przewożenie go i odkładanie w czasie konsumpcji może negatywnie wpłynąć na jego jakość (np. uszkodzenia mechaniczne tortów w trakcie ich przewożenia, wnoszenia i przechowywania). Towary nieodebrane od kuriera ani z cukierni, będą utylizowane w ciągu 2 dni od daty nieudanego doręczenia. Nie upoważnia to Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zamówienia, dlatego prosimy o przebywanie pod wskazanym adresem w godzinach zaplanowanej dostawy, a jeśli nie będzie to możliwe o kontakt ze Sweet Home. Przełożenie dostawy możliwe jest tylko do momentu, kiedy kurier pobierze przesyłkę z cukierni. Po tym czasie mają zastosowanie postanowienia jak we wstępie, nawet w sytuacji kiedy Klient zgłosi prośbę o przełożenie dostawy.
 15. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie Klienta osobiście, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.
 16. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, firm) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.
 17. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone w ciągu 24h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia na adres e-mail Sweet Home podany we wstępie. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 3 dni od terminu doręczenia.
 18. Ze względu na ręczne i jednostkowe wykonywanie tortów oraz innych towarów, realizacje mogą różnić się w szczegółach od przykładów wskazanych na Stronie internetowej Sweet Home. Różnice mogą dotyczyć także wagi (plus minus 10%), jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Nie odpowiadamy za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez Klienta, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia.
 19. Sweet Home odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.
 20. Sweet Home zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

II. Dane osobowe

§1. Postanowienia ogólne

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Danych Osobowych jest Firma Ewa Bartosiewicz, z siedzibą w Pomiechówku (05-180), przy ul. Modlińskiej 7/6, a także nasi zaufani partnerzy prowadzący sprzedaż w cukierniach stacjonarnych. Aktualną listę oraz adresy cukierni znajdziesz na stronie www.sweet-home.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez iod@sweet-home.pl.

§2. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
 2. zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy umowę.
 3. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków (w sytuacji dokonania zakupu), gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
  a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
  a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
  b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług.

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

§3. Przetwarzanie danych

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony WWW, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony WWW i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przesłania zamówienia lub wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4. Prawo do sprzeciwu i okres przechowywania danych

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: partnerów współpracujących, łącząc produkty lub usługi, z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorców i podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe itp.

§6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 2. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

III. Pliki cookies i podobne mechanizmy

§ 8. Pliki cookies i gromadzone dane

 1. Strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Strona www przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych.
 3. Strona www wykorzystuje mechanizm sesji polegający na odnotowywaniu informacji o połączeniu klienta ze stroną www w celu zapewnienia możliwości przechowywania produktów w koszyku. Gromadzone są w tym celu informacje o adresie IP, czasie połączenia, stosowanej przeglądarce internetowej i domyślnym języku przeglądarki. W przypadku braku zgody na stosowanie mechanizmu sesji, prosimy o zaprzestanie z korzystania ze strony www. Dane gromadzone w ramach mechanizmu sesji usuwane są po przesłaniu zapytania o produkty przy użyciu mechanizmu koszyka lub co 48 godzin.

§ 9. Usuwanie plików cookies

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  - Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  - Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  - Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  - Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

III. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Stosowane środki techniczne
§ 11

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.